Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 117

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti da donosi delegirane akte dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) 2018/974 o statistici prijevoza robe unutarnjim vodnim putovima
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave