Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 119

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o kakau iz 2010.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave