Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 127

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 103. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost i 76. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša, o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, Međunarodnog kodeksa o sustavima za zaštitu od požara i Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave