7. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 6. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 128;
2. RAZNO.