Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 137

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o uspostavi europskog jamstva za djecu
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave