Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 145

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za ekološke proizvode osnovanom Sporazumom između Europske unije i Republike Čilea o trgovini ekološkim proizvodima u pogledu donošenja njegova poslovnika
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave