Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 144

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave