Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 160

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Republike Armenije, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave