Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 154

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Euromediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave