Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 173

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu Sporazuma o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, u pogledu izmjena odluka br. 1/2014, br. 2/2014, br. 3/2014, br. 4/2014 i br. 5/2014 Odbora za trgovinu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora Sporazumu o trgovini i ažurirali popisi arbitara i stručnjaka za trgovinu i održivi razvoj
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave