9., elektronička sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 7. i 8. sjednice Odbora;
1. Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija – Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava COM (2021) 102, D.E.U. br. 21/004.