3. sjednica Odbora za predstavke i pritužbe

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

-    Usvajanje  zapisnika s 2. sjednice Odbora

1.    Prijedlog Izvješća o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2020. godinu;
2.    Razno.