29. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 28. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O INSTITUCIONALNOM OKVIRU ZA KORIŠTENJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 135;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 121;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 97;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA I DRUGIM SLUŽBENIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA, ZDRAVLJU BILJA I SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 98;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 134;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 105 – predlagateljica: zastupnica Katarina Peović;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 44 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš.