20. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1.    Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (MiCA): Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 COM (2020) 593 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija COM (2020) 594 -D.E.U. br. 20/022;
2.    Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (DORA) - Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 COM (2020) 595 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 COM (2020) 596 – D.E.U. br. 20/023;
3.    Razno.