12. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 147;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 153;
3. RAZNO.