13. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 8., 9., 10., 11. i 12. sjednice Odbora;
1. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O JAČANJU PRIMJENE NAČELA JEDNAKIH PLAĆA MUŠKARACA I ŽENA ZA JEDNAK RAD ILI RAD JEDNAKE VRIJEDNOSTI PUTEM TRANSPARENTNOSTI PLAĆA I PROVEDBENIH MEHANIZAMA COM (2021) 93;
2. RAZNO.