8. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika 7. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O NASELJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 171;
2. RAZNO.