Članovi Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Ivan Ćelić i Natalija Martinčević sudjeluju na sastanku u organizaciji Interparlamentarne unije i Britanske grupe pri IPU-u

Rim, Italija

Tema sastanka je: "Klimatske promjene i uloga parlamenata", a skup je priprema za glavni parlamentarni sastanak u okviru Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 26) koji će se održati u studenome u Glasgowu.