17. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – tematska točka;
2. PRIPREMA ZA DONOŠENJE NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE;
3. RAZNO.