29. sjednica Odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice;
1.  PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
Uz Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, podnose se i:  
- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za  2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za:      

-   Hrvatske vode
-   Hrvatske ceste
-   Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-   Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-   Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-   Centar za restrukturiranje i prodaju
-   Hrvatske autoceste
-   HŽ Putnički prijevoz
-   HŽ Infrastrukturu

2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, drugo čitanje, P.Z. br. 177 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. RAZNO.