27., elektronička sjednica Odbora za pravosuđe

Predloženi dnevni red je:
1. Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, drugo čitanje, P.Z. br. 206. –predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.