Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 226

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Primjena zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne i poljoprivredno-prehrambene proizvode
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave