Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 256

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Šesnaesto godišnje izvješće za 2021. o provedbi pomoći Unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave