Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 258

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću - Osamnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave