Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 263

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o ovlašćivanju Republike Poljske da u interesu Europske unije ratificira izmjenu Konvencije o zaštiti i upravljanju resursima aljaške kolje u središnjem Beringovu moru
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave