Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 265

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje stranke trebaju uplatiti za Europski razvojni fond, uključujući drugi obrok za 2022.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave