Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 282

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o uvođenju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave