Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 252

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o četvrtom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave