Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 241

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave