Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 276

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pojačanom partnerstvu i suradnji između Europske unije, s jedne strane, i Kirgiske Republike, s druge strane
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave