Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 284

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave