Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 279

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije o utvrđivanju značajne promjene okolnosti za grijane duhanske proizvode u skladu s Direktivom 2014/40/EU
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave