Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 287

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću o izvršenju financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u skladu s Odlukom o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland, i u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave