Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 249

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ususret direktivi o kaznenim sankcijama za kršenje prava Unije o mjerama ograničavanja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave