Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 290

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom u pogledu donošenja revidiranog pravilnika o osoblju u plovidbi Rajnom
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave