45. sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU  I  ZNANOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 317 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 300 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. RAZNO.