25. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika s 23. i 24. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 413 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. RAZNO.