85. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:

- usvajanje zapisnika 84. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI EUROPSKE UNIJE ZA VOJNU POMOĆ ZA POTPORU UKRAJINI „EU MILITARY ASSISTANCE4 MISSION – UKRAINE“;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 415;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVLJU ŽIVOTINJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 299;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404.