22. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

-usvajanje Zapisnika 21. sjednice;
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 419;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 420;
3. RAZNO.