Predsjednik Hrvatskoga sabora sudjeluje na 6. forumu Europa-Rusija koji se na temu Partnerstvo za modernizaciju održava u Varšavi

Varšava, Poljska