Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks sudjeluje na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata država članica Vijeća Europe

Tallinn, Estonija

Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks sudjeluje na Europskoj konferenciji predsjednika parlamenata država članica Vijeća Europe koja se ove godine održava u Tallinnu.

Teme o kojima će se raspravljati na konferenciji su „Povezivanje putem parlamentarne diplomacije“ i „Uloga parlamenata u promicanju pluralističke demokracije u zemlji i inozemstvu“. Sudionicima konferencije prvog će se dana obratiti predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe René van der Linden i predsjednik Europskog parlamenta Josep Borrell. Sudionike konferencije će u srijedu 31. svibnja 2006. primiti predsjednik Republike Estonije Arnold Rüütel.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks će u svom govoru istaknuti važnost koju Hrvatski sabor pridaje parlamentarnoj diplomaciji u širenju europskih standarda i vrijednosti na području jugoistočne Europe te privrženost Republike Hrvatske suradnji sa zemljama u regiji, između ostalog i u okviru SEECP-a kojime Hrvatska trenutačno predsjeda. Očekuje se da će predsjednik Sabora tijekom konferencije imati brojne bilateralne susrete.