Zabilješka sa radnog sastanka Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za obitelj, mladež i šport, te Izaslanstva Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama održanog u Hrvatskom saboru (10. veljače 2005.)


Na poticaj Izaslanstva Europskog centra za praćenje droga (EMCDDA) te Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Republike Hrvatske održan je sastanak s predstavnicima  Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbora za obitelj, mladež i šport.

Sjednici su bili nazočni: Alexis Goosdeel i Neoklis Georgiades iz EMCDDA, Bernardica Juretić, predstojnica Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Republike Hrvatske, Sanja Mikulić, stručna suradnica Ureda za droge, Marko Turić, predsjednik Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Vladimir Šišljagić, Karmela Caparin, Kajo Bućan i Nikola Ivaniš, članovi  Odbora za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, te Marija Bajt, Danira Bilić, Franjo Arapović i Lucija Čikeš članovi Odbora za obitelj, mladež i šport. 
Tema radnog sastanka bila je upoznavanje članova oba Odbora s uspostavom Nacionalnih informacijskih jedinica koje, osim prikupljanja, usklađivanja i analiziranja nacionalnih podataka, prate i analiziraju i nacionalne znanstvene zakonske i političke razvoje na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga.

Kako su članovi Izaslanstva istaknuli, zajednička stručna procjena postojećeg sustava suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Hrvatskoj predstavlja dio redovite aktivnosti koja prethodi ustrojavanju Nacionalne informacijske jedinice, te pristupanje Republike Hrvatske u članstvo EMCDDA-a. U rad Nacionalne informacijske jedinice uključena bi bila sva resorna ministarstva koja prikupljaju i analiziraju podatke iz područja opojnih droga, i kao njen krajni zadatak izrada godišnjih standardiziranih izvješća koje prihvaća EMCDDA, radi efikasnog praćenja trendova na području cijele Europe.  Predstojnica Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga uvodno je upoznala članove oba odbora,  da je Ured već od 2003. godine započeo neformalnu suradnju s EMCDDA-om, te je do sada održano više zajedničkih sastanaka o mogućnosti daljnje suradnje.
 Na poseban upit zastupnika predstavnik Izaslanstva je pojasnio da svaka država članica donosi svoj Nacionalni strategijski plan koji mora uskladiti s EU strategijom, te izraditi akcijski plan, kao operativni program provođenja ciljeva utvrđenih u obje Strategije. Pri tom je izuzetno važno, po mišljenju članova Izaslanstva, podnositi svake godine Hrvatskom saboru detaljno Izvješće o realizaciji utvrđenog programa. Ovlasti za učinkovito provođenje nacionalnih strategija su stoga u više u djelokrugu rada Nacionalnog koordinativnog tijela a manje u Europskoj strategiji. 

Članovi oba Odbora suglasili su se o potrebi efikasnijeg praćenja europskih trendova vezanih za zlouporabu opojnih droga, ali su istakli i višegodišnju pojačanu angažiranost Republike Hrvatske na tom području.  U Republici Hrvatskoj je već 1996. godine donesena Nacionalna strategija za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Razlozi za rano uočavanje problema leže svakako i u potrebi rješavanja složene situacije s kojom je bila suočena Republika Hrvatska tijekom i nakon Domovinskog rata, te činjenice da je zemljopisni položaj Republike Hrvatske takav da se upravo nalazi na području važnog tranzita droge. Isto tako članovi Odbora su istakli dobro organizirani zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, u smislu javnog zdravstva i prevencije, utemeljen na svjetski priznatoj doktrini dr. Andrije Štampara i dugogodišnjem radu Škole narodnog zdravlja «A. Štampara».

Kako je izvijestio predstavnik Izaslanstva, termin slijedećeg sastanka bit će dogovoren s Uredom za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske.

               ZABILJEŠKU SASTAVILA:
                TAJNIK Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo
                 Radmila Hranjski