Pregled sjednica radnih tijela u 10. sazivu – od 15. rujna do 16. prosinca 2022.

U 10. sazivu Hrvatskoga sabora, u razdoblju od 15. rujna do početka zimske stanke 16. prosinca 2022. godine, radna tijela u Hrvatskome saboru, uključujući Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, održala su ukupno 190 sjednica, od čega 167 redovnih, 20 elektroničkih i 23 tematske sjednice.

Najveći broj redovnih sjednica održao je Odbor za zakonodavstvo (14) iza kojeg po broju održanih sjednica slijede Odbor za financije i državni proračun (13), Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (13) i Odbor za poljoprivredu (13). Kada je riječ o tematskim sjednicama, najaktivniji su bili Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (5) te Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu s po 3 održane sjednice. 

Pregled tematskih sjednica u 10. sazivu (od 15. rujna do 16. prosinca 2022.):

1. Odbor za financije i državni proračun (2)

-Tema: Podaci Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o predmetnom nadzoru trgovanja  zaposlenika Hrvatske narodne banke vrijednosnim papirima za čiji je nadzor zadužena Hrvatska narodna banka (3.11.2022.)

-Tema: 
1. Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2021. godinu;
2. Prvo revizijsko izvješće Europskog revizorskog suda s temom Komisijinog ocjenjivanja nacionalnih planova oporavka i otpornosti;
3. Tematsko izvješće Europskog revizorskog suda: Instrumenti za internacionalizaciju malih i srednjih poduzeća;
4. Najava Pregleda Europskog revizorskog suda: Tradicija nasuprot inovaciji – usporedna analiza fondova kohezijske politike i Fonda za oporavak i otpornost (3.11.2022.)

2. Odbor za gospodarstvo (3)

-Tema: Javno saslušanje ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića na temu imenovanja članova uprave INA d.d. s hrvatske strane, planova daljnjeg upravljanja i razvoja INA-e d.d. i planova Vlade Republike Hrvatske u vezi poremećaja na tržištu nafte i plina (31.10.2022.)

-Tema: Godišnje izvješće Europskog revizorskog suda za 2021. godinu, Tematsko izvješće 21/2022, tematsko izvješće 07/2022, Pregled: tradicija nasuprot inovaciji – usporedna analiza fondova kohezijske politike i Fonda za oporavak i otpornost (3.11.2022.)

-Tema: HROTE – izvješće o stanju ugovora s opskrbljivačima električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i kogeneracije (OIEiK) (30.11.2022.)

3. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo (1)
-Tema: „Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba – 1. listopada“ (30.9.2022.)

4. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku (5)
-Tema: “Mentalna i emocionalna otpornost u kriznim vremenima“ (30.09.2022)
-Tema: „Što možemo unaprijediti u palijativnoj skrbi u Republici Hrvatskoj?“ (21.12.2022.)
-Tema: „Potrebe i budućnost medicinskih pomagala u Republici Hrvatskoj“ (25.11.2022.)
-Tema: „Prevencija i liječenje u borbi protiv debljine“ (1.12.2022.)
-Tema: „Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030.“ (7.12.2022.)

5. Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske (1)
-Tema: „Bosna i Hercegovina kao država potpuno ravnopravnih konstitutivnih naroda, kao i nacionalnih manjina i ostalih građana – niti više niti manje“ (27.9.2022.)

6. Odbor za ratne veterane (2)
-Tema: Uloga veteranskih centara u Republici Hrvatskoj (21. i 22.9. 2022.)
-Tema: „Sjećanje na žrtve u Domovinskom ratu“ (15.11.2022.)

7. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo
-Tema: Izvješće o provedbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (14.12.2022.)

8. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu (1)
-Tema: „Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske“ (30.11.2022.)

9. Odbor za poljoprivredu (3)
-Tema: Rasprava o poslovanju i nastavku proizvodnje u Petrokemiji d.d. Kutina (22.9.2022.)
-Tema: Potreba i/ili opravdanosti korištenja sustava protugradne obrane u Republici Hrvatskoj i načini prevencije šteta na poljoprivrednim usjevima i poljoprivrednim gospodarstvima koje su prouzročene prirodnim nepogodama (6.10.2022.)
-Tema: Izazovi koje pred europske poljoprivrednike stavljaju nova Zajednička poljoprivredna politika, europski Zeleni plan, posljedice pandemije COVID-19, energetska kriza i rastuća inflacija (18.10.2022.)

10. Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije (1)
-Tema: REZOLUCIJA EUROPSKOG PARLAMENTA O OTOCIMA I KOHEZIJSKOJ POLITICI: 'TRENUTAČNO STANJE I BUDUĆI IZAZOVI (6.12.2022.)

11. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu (1)
-Tema: „Stanje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima i planirani investicijski projekti u željezničku infrastrukturu“ (30.11.2022.)

12. Odbor za ravnopravnost spolova (2)
-Tema: Femicid – Tematska sjednica u povodu obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.2022.)
-Tema: Djelotvornost uvjetnog kažnjavanja počinitelja obiteljskog nasilja – Tematska sjednica u povodu 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (24.11.2022.)
 

Broj sjednica radnih tijela - 10. saziv, 12.,13. i 14. (izvanredna) sjednica (15. 9. 2022. - 16. 12. 2022.)

Radna tijela

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

UKUPNO

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

12

0

0

12

Odbor za zakonodavstvo

14

0

0

14

Odbor za europske poslove

12

3

0

12

Odbor za vanjsku politiku

4

0

0

4

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

6

0

0

6

Odbor za obranu

5

0

0

5

Odbor za financije i državni proračun

11

0

2

13

Odbor za gospodarstvo

8

0

3

11

Odbor za turizam

1

0

0

1

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

6

1

0

6

Odbor za pravosuđe

5

0

0

5

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

7

0

1

8

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

8

2

5

13

Odbor za obitelj, mlade i sport

5

0

0

5

Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

3

0

1

4

Odbor za ratne veterane

2

0

2

4

Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

2

2

1

3

Odbor za zaštitu okoliša i prirode

4

1

0

4

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

8

0

1

9

Odbor za poljoprivredu

10

1

3

13

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

4

0

1

5

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

5

1

1

6

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove

6

3

0

6

Odbor za predstavke i pritužbe

0

0

0

0

Odbor za međuparlamentarnu suradnju

0

0

0

0

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

7

2

0

7

Odbor za ravnopravnost spolova

2

2

2

4

Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

4

0

0

4

Mandatno-imunitetno povjerenstvo

2

2

0

2

UKUPNO

167

20

23

190

 

Redovne sjednice

Od toga elektroničke sjednice

Tematske sjednice

UKUPNO

Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

4

0

0

4