Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (P.Z. br. 778)

Pregled amandmana sadrži 36 podnesenih amandmana.

Kartica: P.Z. 778