Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja (P. Z. br. 71)

Pregled amandmana sadrži 17 podnesenih amandmana.

Kartica akta: P.Z. br. 71