Posjeti Hrvatskome saboru i aktivnosti Službe za građane od siječnja do prosinca 2017.

U 2017. godini Hrvatski sabor je posjetilo, razgledalo te sudjelovalo u edukativnim programima ukupno 24.839 osoba u 581 organiziranoj skupini. U 2017. godini 10.656 osoba prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica Hrvatskoga sabora.

U oba izvještajna razdoblja u 2017. godini najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola (ukupno 10.419 osoba u 245 organiziranih skupina iz 191 osnovne škole). Slijede učenici srednjih škola (8.296 osoba u 188 organiziranih skupina iz 165 srednjih škola), a potom studenti hrvatskih sveučilišta (ukupno 1.809 osoba u 45 organiziranih studijskih grupa).

Hrvatski sabor su u 2017. godini posjetili i članovi različitih udruga građana te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima te klubovima zastupnika. Tih je posjetitelja bilo  ukupno 1.230 u 54 organizirane skupine. Protokolarni dužnosnički posjeti u organizaciji Protokola Hrvatskoga sabora obuhvaćaju 242 osobe organizirane u 21 grupi.

Stranih posjetitelja je bilo 942 u 51 grupi, a posjetili su Hrvatski sabor kao turisti, inozemni učenici ili studenti na studijskom boravku u Republici Hrvatskoj te druge kategorije stranih državljana u pojedinačnim ili grupnim posjetima Hrvatskome saboru.

Hrvatski sabor je u 2017. godini organizirao manifestaciju Dan otvorenih vrata Hrvatskog sabora u dva navrata - 28. svibnja  povodom Dana Hrvatskoga sabora kojom je prigodom  Sabor posjetilo 630 građana među kojima šezdesetak stranih posjetitelja te 8. listopada povodom Dana neovisnosti kad je Sabor posjetio 1.071 građanin, među kojima je također bilo šezdesetak stranih posjetitelja za koje je bilo organizirano stručno vođenje na engleskom jeziku.

Osim poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije sa građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora. 

U razdoblju od srpnja do prosinca 2017.g. Službi za građane se putem web-upitnika ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr obratilo 450 građana. Njihova se obraćanja Službi smogu razvrstati u dvije kategorije- upiti i  komentari, žalbe, prijedlozi i sugestije.

Iz kategorije upita primljeno je 156 pitanja. Od toga su 42 upita upućena zastupnicima putem web obrasca koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima bez povratne informacije je li građanima odgovoreno. Ostalih 114 upita odnose se na pitanja građana Službi (putem web-upitnika ili izravno putem e-pošte gradjani@sabor.hr).

Druga kategorija upita u formi komentara, žalbi, prijedloga i sugestija upućenih putem e-pošte gradjani@sabor.hr  obuhvaća ukupno 294 upita. U 2017. godini Služba za građane zaprimila je ukupno 1149 obraćanja građana, od čega 381 upit te 786 obraćanja u formi žalbi, prijedloga i sugestija. 

Uz kontinuirani rad na posjetima Hrvatskome saboru i komunikaciji s građanima, Služba za građane je tijekom 2017. godine organizirala  i nekoliko tematskih edukativnih projekata.

Četvrto po redu online kviz natjecanje osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" Služba je realizirala 3. ožujka 2017. godine.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Služba za građane kontinuirano nastavlja s provedbom projekata iz područja obrazovanja i odgoja mladih za aktivno i odgovorno građanstvo. Tako je 15. svibnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Hrvatskoga sabora održana peta Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora.

pregled posjeta Hrvatskome saboru (ukupno)