Troškovi zastupnika u Hrvatskome saboru od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

Poštujući pravo javnosti na pristup informacijama o financijskim pokazateljima vezanima uz rad i aktivnosti saborskih zastupnika, Hrvatski sabor nakon svršetka jesenskog zasjedanja javnosti na uvid stavlja pregled troškova zastupnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Pregled troškova zastupnika (pojedinačno)

Pojašnjenja uz preglede troškova:

Zastupnički paušal i naknada za odvojeni život

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno, koja se ne isplaćuje tijekom stanke u radu Sabora.

Službeni stanovi

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba sukladno s Odlukom o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (NN 44/05) imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno. Eventualne razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami.

Dnevnica

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti, zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice - koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna - i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru), a u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnice, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređene kolektivnim ugovorima (NN 117/12), kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa.

Naknada troškova prijevoza

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje). Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima i hotelskim smještajem, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 100 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna (sukladno s Odlukom o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije, NN 137/02, 18/06, 83/09, 70/10, 5/12, 128/129).

Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskoga sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa. Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.

Autor: Služba za medije