Dr. sc. Furio Radin primio visokog povjerenika OESS-a za nacionalne manjine Rolfa Ekeusa

Zagreb - Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora dr. sc. Furio Radin primio je danas u posjet visokog povjerenika OESS-a za nacionalne manjine veleposlanika Rolfa Ekeusa i voditelja Misije OESS-a u Republici Hrvatskoj g. Petera Semnebya.

Povod razgovoru su nedavno održani dopunski izbori za Vijeća nacionalnih manjina te njihova uloga u zakonodavnom i pravnom sustavu Republike Hrvatske. Veleposlanika Ekeusa posebno je zanimala kvaliteta provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i opće stanje glede poštivanja prava nacionalnih manjina.
Napominjući kako je nova Vlada pokazala puno veću otvorenost prema nacionalnim manjinama od prethodne i zato dobila njihovu podršku, dr. Furio Radin je ipak izrazio nezadovoljstvo načinom na koji su provedeni izbori za Vijeća nacionalnih manjina. Prema njegovoj ocjeni, izostao je jači angažman države i udruga nacionalnih manjina u pogledu edukacije birača i financiranja samih izbora,  što je rezultiralo slabim odazivom na izbore. Budući da legitimnost tih Vijeća ovisi o odazivu birača, dr. Radin će predložiti da se sljedeći izbori za Vijeća nacionalnih manjina održe istovremeno sa lokalnim izborima. Također će predložiti donošenje Zakona o izboru za Vijeće nacionalnih manjina.

“Vijeća nacionalnih manjina vrlo su važna institucija jer pripadnicima nacionalnih manjina osiguravaju nužan mehanizam za zaštitu i ostvarivanje njihovih prava” zaključio je Radin, istaknuvši kako su ovo bili prvi izbori te vrste, te da vjeruje da će već sljedeći biti puno kvalitetniji.