6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OSUDI HOLODOMORA, MASOVNOG USMRĆIVANJA GLAĐU, PROUZROČENOG PRISILNOM KOLEKTIVIZACIJOM KOJU JE PROVODIO STALJINOV KOMUNISTIČKI REŽIM - predlagatelj Klub zastupnika HNS-a

Datum ulaska u proceduru:

Vezane informacije: