6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU, S PROJEKCIJAMA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2010. I 2011. GODINU

Datum zaključenja rasprave:
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2008.
Proračun je donesen na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv").
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (70 glasova "za", 51 "protiv").
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv").
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (79 glasova "za", 50 "protiv", 2 "suzdržana").
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv").
Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donesena je na 7. sjednici 15. prosinca 2008. (80 glasova "za", 52 "protiv", 1 "suzdržan").